Badania etnograficzne

Badania etnograficzne pozwalają nam spojrzeć od wewnątrz na świat klientów, osób, które stykają się z Waszymi produktami i usługami. Polegają nie tylko na obserwacji, lecz również zadawaniu w sposób dynamiczny pytań, pozwalających wychwycić istotne szczegóły, które często nie pojawiłyby się w warunkach kontrolowanego badania. W zależności od celu projektu, badania etnograficzne mogą być częścią większego badania lub samodzielnym narzędziem.

Realizujemy badania etnograficzne w różnych okolicznościach:

W DOMACH RESPONDENTÓW takie sesje pozwalają nie tylko lepiej zrozumieć, kim jest Państwa klient, jak mieszka, spędza czas wolny, jakie są jego priorytety, motywacje i wzorce zachowań, lecz także poznać okoliczności, w jakich korzysta z Państwa produktu lub usługi. Badania etnograficzne w domach respondentów to zwykle sesje trwające od 1 do 4 godzin. Często przed badaniem prosimy respondentów  o wykonanie pracy domowej (dzienniczek, dzienniczek video, kolaż), która pozwala nam lepiej poznać go przed sesją oraz poszerzyć na jej podstawie raport z badania.

W OKREŚLONEJ LOKALIZACJI stosując podobne narzędzia jak w przypadku badań w domach respondentów, na miejsce sesji wybieramy specyficzną dla danego produktu lub usługi lokalizację, a więc np. miejsce pracy, środek transportu, ośrodek sportowy – jakiekolwiek miejsce, gdzie badany produkt lub usługa jest nabywany lub wykorzystywany. Pozwala to na obserwowanie rzeczywistego zachowania i nawyków respondentów. Podobnie jak przy sesjach, które realizowane są w domach respondentów, przed badaniem zwykle prosimy o wykonanie pracy domowej.

W SKLEPIE, AST (ASSISTED SHOPPING TRIP) wywiady realizowane w sklepach, punktach sprzedaży pozwalają zrozumieć jakie czynniki determinują zachowania Państwa klientów podczas zakupów, gdy dokonują wyboru produktów. Podczas sesji analizujemy wszystkie działania składające się na proces zakupowy.

W przypadku każdego z opisanych wyżej typów badań etnograficznych możliwa jest rejestracja video sesji, która umożliwia  wielokrotne odtwarzanie nagrania i szczegółowe analizowanie zachowań klienta.

DZIENNICZKI VIDEO to narzędzie, które pozwala respondentom nagrywać swoje odpowiedzi na zadane wcześniej przez badacza pytanie w domu, pracy, a także w drodze, podczas poruszania się po mieście. Jest to metoda, którą  stosujemy jako zadanie domowe przed sesjami etnograficznymi, a także jako samodzielne narzędzie, dające wgląd w zachowania respondentów towarzyszące korzystaniu z Państwa produktów lub usług.