Media Impact Test

Media-Impact-Test to badanie skuteczności reklamy metodą opracowaną przez Gallupa i Robinsona. Jego celem jest pomiar znajomości, zauważalności, atrakcyjności oraz wpływu reklam na decyzje zakupowe. Metodę tę stosujemy od 2000 roku w cyklicznym badaniu efektywności reklamy zewnętrznej oraz w badaniach reklam w innych mediach (między innymi w telewizji, radiu, Internecie, prasie).

Media-Impact-Test realizowany jest metodą wywiadu kwestionariuszowego przeprowadzanego w domu respondenta. Podstawą badania jest próba losowo-kwotowa. Kontrolowanymi parametrami są płeć, wiek, poziom wykształcenia oraz miejsce zamieszkania z uwzględnieniem podziału administracyjnego miasta. Standardowy pomiar obejmuje zasięgiem 10 największych aglomeracji Polski i pokrywa ponad 5.5 miliona osób w wieku 15-65.

Najważniejszymi wskaźnikami stosowanymi w pomiarach Media-Impact-Test są RECALL (znajomość reklamy przed pokazaniem zdjęcia), IMPACT (odsetek osób, które prawidłowo zapamiętały treść reklamy) oraz RECOGNITION (rozpoznawalność reklamy po pokazaniu zdjęcia).

Dzięki danym zebranym w trakcie pomiaru, możliwe jest także obliczenie szeregu innych wskaźników pozwalających między innymi ocenić poziom akceptacji prezentowanych reklam, ich jakość oraz stopień oddziaływania treści zawartych w przekazie reklamowym, określić poziom znajomości i używania reklamowanej marki, profil odbiorcy reklamy.

Do tej pory, w 160 edycjach badania Plakat Impact Test zbadaliśmy ponad tysiąc kampanii outdoorowych. Ponadto przetestowaliśmy ponad 150 kampanii kinowych a także wiele kampanii na nośnikach wewnętrznych i POS.