Metody

W naszej pracy korzystamy ze wszystkich podstawowych metod zbierania danych – zarówno ilościowych, jak jakościowych. Dobierając metody badawcze do poszczególnych projektów, bierzemy pod uwagę szereg czynników, takich jak cel badania, dostępność źródeł, czy też grupa docelowa.

Badania ilościowe służą mierzeniu pewnych zjawisk, dostarczając odpowiedzi na pytania o to ile, jak często, w jakiej proporcji, jakiej wielkości itp. zachodzą badane zjawiska, pozwalają na zaawansowane statystyczne analizy zgromadzonych danych.

Metody jakościowe wykorzystywane są, gdy istnieje potrzeba spojrzenia na badane zagadnienie z punktu widzenia konsumenta. Pozwalają poznać jego motywacje i schematy poznawcze, zidentyfikować język, jakim posługują się respondenci, gdy wypowiadają się w danej kwestii.  Techniki jakościowe stosowane są zarówno jako samodzielne badania, jak i badania pilotażowe do badań ilościowych.