Produkty

Nasze oryginalne narzędzia mogą być stosowane do rozmaitych celów badawczych.  Impact Test to od wielu lat jeden z przyjętych standardów badania zauważalność kampanii reklamowych – m.in. outdoorowych, reklamy wewnętrznej i POS. Nasz comiesięczny omnibus (Mareco City-Bus) realizowany jest metodą bezpośrednich wywiadów w domach respondentów na próbie wielkomiejskiej. C-rating to nasze nowe narzędzie do pomiaru popularności osób publicznych.

Nasze członkostwo w WIN/GIA umożliwia nam zaoferowanie Państwu również najlepszych rozwiązań i produktów naszych międzynarodowych partnerów. Narzędzia wybrane jako Branded Solutions WIN/GIA to innowacyjne rozwiązania wypracowane przez liderów w dziedzinie badań rynkowych m.in. z Australii, Kanady, Włoch i Irlandii.