Badania satysfakcji klientów

Opinie o produktach i usługach, poziom satysfakcji ze współpracy – to informacje, które pomagają w ciągłym udoskonalaniu oferty firmy, a w konsekwencji budowaniu jej lepszej konkurencyjności.

Badania satysfakcji klientów pokazują, jak firma oceniana jest przez klientów. Pozwalają one poznać oczekiwania klientów wobec firmy oraz określić główne przyczyny wpływające na poziom ich zadowolenia. W odróżnieniu od badań typu Mystery Shopping, tu badane są subiektywne odczucia i oceny klientów – zarówno obecnych, jak i potencjalnych.

Badania satysfakcji klientów prowadzimy w oparciu o metody ilościowe – standaryzowany wywiad kwestionariuszowy przeprowadzany bezpośrednio z klientami na terenie placówek – handlowych, usługowych itp. (PAPI) lub przez telefon (CATI). Możliwa jest też realizacja wywiadu poprzez ankietę na platformie internetowej. Aby uzyskać pogłębione wyniki, badania ilościowe można wzbogacić dodatkowo o sesje fokusowe.

Wielkość i dobór próby badawczej oraz treść kwestionariusza uzależnione są od specyfiki badania i potrzeb firmy. Standardowo podczas badania ankieterzy zadają pytania o przebieg wizyty w placówce lub inny, na przykład telefoniczny kontakt z pracownikiem Państwa firmy. Ponadto proszą o ocenę jakości obsługi oraz pytają o opinię na temat produktów i usług oferowanych przez firmę.

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę takich badań – ich przygotowanie, przeprowadzenie i opracowanie raportu wraz z rekomendacjami.