Społeczne i polityczne

Naszą ofertę kierujemy do partii politycznych, instytucji rządowych i samorządowych, mediów i organizacji pozarządowych, ale także do biznesu. Prawidłowe rozpoznanie poglądów, opinii i oczekiwań społecznych jest warunkiem skutecznego rządzenia zarówno na szczeblu krajowym, jak i lokalnym.

Poznanie opinii społeczeństwa nigdy nie było tak istotne jak obecnie. Wiedza ta ma kluczowe znaczenie przy planowaniu właściwych działań w życiu społecznym, politycznym i publicznym. Badania rynku i opinii publicznej wykorzystać można do komunikacji ze społeczeństwem w celu zwiększenia udziału obywateli przy podejmowaniu decyzji o celach, na jakie wydatkowane będą środki publiczne i sposobie dystrybucji usług publicznych. Wiedza o poglądach obywateli, społeczności lokalnych czy określonych grup wyborców jest niezastąpiona dla prawidłowego sformułowania programów wyborczych i politycznych. Przedmiotem badań opinii publicznej mogą być takie kwestie, jak preferencje wyborcze, poziom zaufania do instytucji publicznych czy stosunek do istotnych kwestii w debacie publicznej.

Nasza firma posiada kompetentnych analityków i duży dorobek w zakresie badań społecznych i politycznych, a także wyborczych na szczeblu lokalnym. Naszą ofertę kierujemy do partii politycznych, instytucji rządowych i samorządowych, mediów i organizacji pozarządowych, ale także do biznesu. Oferujemy m.in. następujące rodzaje badań:

 • sondaże wyborcze, rankingi partii politycznych i polityków;
 • badania wizerunkowe – partii, ugrupowań, kandydatów;
 • badanie społecznych ocen działania władz;
 • rankingi problemów społecznych i oczekiwań mieszkańców;
 • pogłębione analizy preferencji wyborczych różnych grup społecznych i społeczności lokalnych;
 • testy koalicji politycznych, testowanie szans wyborczych ugrupowań i kandydatów;
 • testy programów i kampanii wyborczych;
 • monitorowanie skuteczności kampanii społecznych i politycznych;
 • pre-testy decyzji politycznych;
 • sondaże postaw mieszkańców w sprawach konfliktowych i kontrowersyjnych;
 • badania społecznych reakcji na planowane inwestycje.