Tłumaczenia dla badań rynku

W przypadku badań marketingowych jakość tłumaczenia materiałów badawczych – ankiet, kwestionariuszy, scenariuszy wywiadów – jest niezwykle istotna z punktu widzenia uzyskiwanych wyników. Zbyt literalne tłumaczenie, użycie niewłaściwych terminów lub nieidiomatyczne sformułowania sprawić mogą, że respondent odpowiadający na to samo pytanie w jednym kraju zrozumie je zupełnie inaczej niż osoba wypełniająca kwestionariusz w innym języku. Odpowiadając na inne pytanie, udzieli zapewne innej odpowiedzi i tym samym wyniki ankiety przeprowadzonej w kilku językach nie będą porównywalne.

Tłumaczenie materiałów do badań marketingowych wymaga:

1. Dokładności i trafności lingwistycznej
2. Doskonałego zrozumienia lokalnego kontekstu
3. Sprawnego zarządzania (terminowość, zarządzenie projektami, zespołem tłumaczy i korektorów)

Jakość tłumaczenia, doskonała znajomość żywego lokalnego języka są szczególnie istotne w obliczu zmian zachodzących na globalnym rynku badań marketingowych – coraz więcej projektów realizowanych jest on-line bez udziału lokalnych(krajowych) agencji badawczych, które w innych badaniach stanowią istotne ogniwo procesu kontroli jakości tłumaczenia i dostosowania materiałów do niuansów językowych badanej populacji.

Odpowiadając na te zapotrzebowania kierujemy do Państwa naszą ofertę tłumaczeń wszelkich materiałów badawczych (ankiety, scenariusze wywiadów, kwestionariusze rekrutacyjne, a także raporty z badań i inne materiały) na język polski oraz z języka polskiego na podstawowe języki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański. Na specjalne życzenie jesteśmy w stanie zapewnić również tłumaczenia z innych języków.

Aby zapewnić najwyższą jakość świadczonych usług współpracujemy wyłącznie z tłumaczami z wieloletnim doświadczeniem, w tym w realizowaniu tłumaczeń do badań marketingowych, którzy poza wykształceniem lingwistycznym posiadają fachową wiedzę w różnych dziedzinach. Wszystkie tłumaczenia dodatkowo weryfikowane są przez doświadczonych badaczy rynku.  A mimo to, oferowane przez nas ceny na usługi tłumaczeniowe są konkurencyjne.