Testy reklam

Badanie Layout-Impact-Test jest badaniem ilościowym, realizowanym z wykorzystaniem komputera (CAPI). Pozwala na ocenę projektów pod kątem ich potencjalnej zauważalności, wskazanie słabych i mocnych stron i wybór najlepszego projektu.

Na test składają się dwa etapy: eksperyment i ocena projektu.

Część eksperymentalna symuluje rzeczywiste warunki odbioru reklamy i poświęcona jest badaniu zauważalności.

Po zakończeniu eksperymentu respondenci odpowiadają na szereg pytań weryfikujących oddziaływanie badanej reklamy.