O nas

Ośrodek badania rynku i opinii MARECO Polska powstał w 1993 roku.

MARECO Polska jest członkiem międzynarodowych organizacji zrzeszających niezależne firmy badawcze GIA (Gallup International Association) i WIN MR (Worldwide Independent Network of Market Research). Dzięki temu mamy partnerów w ponad siedemdziesięciu krajach na całym świecie, co umożliwia nam realizację dużych projektów międzynarodowych. Sieć obejmuje 96% światowych rynków. Każdy kraj w GIA i WIN reprezentowany jest przez jeden instytut badawczy.

Nasza firma oferuje pełną obsługę badań rynku: badania ilościowe, badania jakościowe, desk research, mystery shopper, badania etnograficzne, testy eksperymentalne.
Naszym celem jest utrzymanie reputacji firmy kompetentnej, rzetelnej i uczciwej. Chcemy, aby Państwo mieli poczucie, że wynikom badań, które otrzymujecie, możecie w pełni zaufać i mogą one stanowić rzetelną podstawę decyzji społecznych i biznesowych.

Wszystkie badania realizujemy zgodnie z zaleceniami Kodeksu ESOMAR. Uczestniczymy w programie PKJPA  (Program Kontroli Jakości Pracy Ankieterów) realizowanym przez branżową organizację OFBOR  (Organizacja Firm Badania Rynku i Opinii), do której należymy.

Przynależność do WIN/GIA pozwala nam zaoferować Państwu najwyższy standard usług, a to dzięki:

  • regularnej wymianie doświadczeń pomiędzy firmami członkowskimi – stałemu doskonaleniu narzędzi oraz metod badawczych;
  • wspólnemu opracowywaniu i oferowaniu nowych produktów;
  • przestrzeganiu powszechnie uznanych standardów międzynarodowych odnoszących się do prowadzonej działalności badawczej;
  • zdolności realizacji międzynarodowych badań przy zachowaniu najwyższej jakości i porównywalności standardów we wszystkich krajach.