Badania satysfakcji pracowników

Optymalne wykorzystanie wiedzy i umiejętności pracowników, stworzenie klimatu sprzyjającego ich zaangażowaniu i identyfikacji z celami firmy potrafią mieć kluczowe znaczenie dla rozwoju organizacji i osiągnięcia rynkowego sukcesu. Pracownicy są najcenniejszym kapitałem każdej firmy.

Polityka personalna coraz częściej prowadzona jest w oparciu o badania satysfakcji pracowników. Satysfakcja pracowników jest bowiem kluczowym elementem efektywności. Badania te pozwalają ocenić poziom zadowolenia pracowników i poznać ich opinie na temat najważniejszych czynników mających wpływ na poziom satysfakcji, takich jak atmosfera wewnątrz organizacji, system wynagrodzeń, organizacja pracy, styl i metody zarządzania czy możliwości rozwoju pracowników.  Uzyskane wyniki pozwalają odpowiednio reagować na potrzeby pracowników, przeciwdziałać napięciom i podejmować działania efektywniej wykorzystujące istniejący potencjał pracowniczy.

Przeprowadzenie takiego badania przez firmę zewnętrzną zapewnia pracownikom anonimowość, zwiększa obiektywność badania, a tym samym jego wiarygodność. Oferujemy kompleksową obsługę – od zaprojektowania badania po sporządzenie raportu wraz z rekomendacjami. Najczęściej w tym przypadku rekomendujemy przeprowadzenie badania on-line, poprzez ankietę na platformie internetowej.  Alternatywą jest realizacja wywiadów przez telefon (CATI). Aby uzyskać pogłębione wyniki, badania ilościowe można wzbogacić dodatkowo o sesje fokusowe.