Citybus

Mareco City-Bus

Jest to przeprowadzane przez nas regularnie co miesiąc badanie sondażowe typu omnibus. Mareco City-Bus realizujemy na reprezentatywnej próbie mieszkańców 10 największych polskich aglomeracji w wieku od 15 do 65 lat. Może być wykorzystany zarówno do badań opinii publicznej (dotyczących ludności wielkomiejskiej) jak i do badań rynkowych.

Kwestionariusz do badania zawiera bloki pytań zlecone od kilku różnych
klientów, co sprawia, że koszty uczestnictwa w badaniu dla pojedynczego klienta
są relatywnie niskie.

REALIZACJA BADANIA Standardowa wielkość próby to 530 osób. Badanie realizowane jest metodą wywiadu bezpośredniego w domach respondentów. Wywiady przeprowadzane są przez zespół doświadczonych i wyszkolonych ankieterów oraz poddane procedurom kontrolnym zgodnym z PKJPA.

MIASTA OBJĘTE BADANIEM Warszawa, Łódź, Trójmiasto, Szczecin, Aglomeracja Śląska, Kraków, Poznań, Wrocław, Bydgoszcz i Lublin.

TERMINY Wywiady realizowane są zwykle w ostatnim tygodniu danego miesiąca. Pytania do danej fali badania zgłaszać należy do 20 danego miesiąca.

WYNIKI Standardowo przekazujemy wyniki w postaci tabelarycznej, istnieje również możliwość zamówienia opracowania wyników wraz z interpretacją w formie prezentacji.