Testy layoutów/koncepcji kampanii

Badanie pozwala na ocenę projektów reklam (layoutów plakatów i reklam prasowych, spotów radiowych, konceptów spotów telewizyjnych) pod kątem ich potencjalnej zauważalności, wskazanie słabych i mocnych stron i wybór najlepszego projektu.

Na test składają się dwa etapy: eksperyment i ocena projektu.

Część eksperymentalna symuluje rzeczywiste warunki odbioru reklamy i poświęcona jest badaniu zauważalności.

Po zakończeniu eksperymentu respondenci odpowiadają na szereg pytań weryfikujących oddziaływanie badanej reklamy.